Home Aanbevelingsactie 5%

Aanbevelingsactie 5%

Spelregels aanbeveling nieuwe klanten

De waardecheque 5% Dreamplafonds actie (hierna: de Actie) wordt uitgeschreven door: Dreamplafonds kantoorhoudende op Delta 52 6825 MS te Arnhem (hierna: Dreamplafonds).

De Actie bestaat uit het uitkeren van een premie van 5% aan een bestaande klant van Dreamplafonds (hierna: de Deelnemer), die een nieuwe klant heeft aangebracht (hierna: Nieuwe klant) waarbij een opdracht wordt geschreven.

De Actie heeft geen tijdsbeperking

Aan de Actie kan alleen worden deelgenomen door Dreamplafonds klanten.

Elke nieuwe klant kan maar eenmaal door één deelnemer aangebracht worden.

Bij registratie van de nieuwe klant moet de herkomst (de deelnemer) eenduidig zijn en kan niet veranderd worden, hierbij geldt dat de eerste die een nieuwe klant aanbrengt recht heeft op de premie.

Registratie vind plaats via de website www.dreamplafondsarnhem.nl/inspiratiemap/  hierbij moet de deelnemer de gegevens van de nieuwe klant volledig invullen en aangeven dat het om een aanbeveling gaat. Of invullen via het waarde cheque kaartje.

De deelnemer aan de Actie staat er voor in dat de door hem of haar verstrekte persoonlijke gegevens juist zijn. Op de gegevens is de Wet Bescherming persoonsgegevens van toepassing.

Het aantal aanbevelingen is onbeperkt.

  • De Deelnemer mag ook zichzelf aanbrengen voor een nieuwe opdracht.
  • De Deelnemer kan niet een andere Deelnemer aanbrengen.
  • De premie is 5% van de opdracht van de nieuwe klant exclusief de berekende BTW.
  • De premie wordt uitgekeerd wanneer de betreffende opdracht volledig is uitgevoerd en betaald.
  • Indien de Deelnemer de premie niet wil of kan aannemen, vervalt het recht op de premie.

Dreamplafonds behoudt zich het recht voor om de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.dreamplafondsarnhem.nl.

Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de Actie kunnen van deelname worden uitgesloten.

Dreamplafonds is te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname.

Op deze Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Dreamplafonds is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.

Over de verwerking van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd. Dreamplafonds alsmede alle voor of in dienst bij haar werkzame personen waaronder derden zijn niet aansprakelijk voor enige uit de Actie voortvloeiende schade. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Dreamplafonds.

Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande.

November 2018, Dreamplafonds Arnhem.

Inspiratiemap Dreamplafonds

Inspiratiemap

Toe aan een nieuw (span)plafond? Vraag dan onze inspiratiemap aan! Wij sturen je graag alle informatie om een goede keuze te kunnen maken!

Direct aanvragen
Jouw tevredenheid staat bij ons voorop!
Klantenvertellen logo 9.3
Gemiddeld:
Beoordelingen:
341
Bekijk onze reviews

Dreamplafonds

Specialist in spanplafonds

Hoi, ik ben Peter! 👋

Heb je een vraag of wil je graag wat meer informatie ? Stuur dan een berichtje.

Je kunt ook een inspiratiemap aanvragen. Helemaal gratis!