Onze leveringsvoorwaarden

DreamPlafonds is al jaren lid van de C.B.W.. Deze organisatie heeft in samenspraak met de consumentenbond nieuwe algemene voorwaarden opgesteld. De vernieuwde algemene voorwaarden bieden de consument bescherming inzake o.a. garantie, levering en betaling. Klik hier om de algemene voorwaarden van de C.B.W. te downloaden.

DreamPlafonds conformeert zich met de Algemene Voorwaarden van de Centrale Branchevereniging Wonen met als uitzondering van artikel 15 lid 2 , deze luidt als volgt:
De ondernemer verstrekt bovenop zijn wettelijke verplichting genoemd in lid 1 de afnemer garantie op de geleverde zaak voor zover het betreft gebreken waarvan de ondernemer niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik. Tenzij uitdrukkelijk bij het aanbod naar voren gekomen en schriftelijk of elektronisch anders overeengekomen wordt de garantie gegeven volgens het volgende systeem:

Tot drie jaar na factuurdatum:
De kosten van reparatie, resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van de ondernemer.

Na drie jaar en tot vier jaar na factuurdatum:
De kosten van reparatie, resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 2/3 gedeelte voor rekening van de ondernemer.

Na vier jaar en tot vijf jaar na factuurdatum:
De kosten van reparatie, resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van de ondernemer.
Het recht op vervanging komt de afnemer niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen.

Heeft u meer vragen over onze leveringsvoorwaarden? Neem gerust contact op met Dreamplafonds.

Als u op het CBW-logo klikt kunt u meer te weten komen over deze branchevereniging:

garantie-label

  • CBW-erkend
  • Ruim twintig jaar ervaring
  • 5 jaar garantie