Ook DreamPlafonds wil haar steentje bijdragen aan de maatschappij. Daarom sponsoren we graag de lokale tennis- en tafeltennisvereniging en de Oranjevereniging, maar ook een organisatie die zich inspant om kinderen die getroffen zijn door ziekte of handicap te helpen, de Cliniclowns.

CliniClowns is een bijzondere organisatie die afleiding, plezier en spel aan kinderen geeft zodat zij hun ziekte of handicap even kunnen vergeten. Kortom, de kinderen krijgen weer even de kans om kind te zijn.

DreamPlafonds schenkt CliniClowns elk jaar een bijdrage en streeft ernaar om dat ook de komende jaren te blijven doen.

cliniclowns-logo